Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Tạo bước đột phá mới trong chăn nuôi ở huyện Thạch Thành

Đăng ngày 04 - 10 - 2013
100%

THO) - Xác định việc đẩy mạnh khôi phục và phát triển đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là chăn nuôi dưới tán rừng là khâu đột phá của huyện Thạch Thành nhằm khai thác hết những thế mạnh của các vùng đồi, rừng. Đến nay, tổng đàn trâu, bò ở 24 xã có rừng của huyện là 19.116 con; đàn lợn 29.348 con; dê 9.688 con; gia cầm 248.238 con.

Đàn trâu, bò hiện có chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp, cày kéo kết hợp nuôi sinh sản và nuôi lấy thịt, tỷ lệ  bò lai chiếm 40% tổng đàn. Tổng số hộ chăn nuôi  trâu, bò trên địa bàn huyện là 10.840 hộ; trong đó, số hộ chăn nuôi dưới tán rừng là 2.854 hộ, với 5.138 con, chiếm tỷ lệ 27% so với tổng đàn. Đàn gia cầm được chăn nuôi dưới tán rừng hơn 111.000 con, chiếm 45% tổng đàn, với 1.061 hộ lập trang trại chăn nuôi gia cầm dưới tán rừng. Đàn dê được chăn nuôi dưới tán rừng là 8.269 con, chiếm tỷ lệ 85% tổng đàn, với 501 hộ lập trang trại chăn nuôi... Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 436 hộ đã xây dựng trang trại nuôi ong lấy mật dưới tán rừng. Đây là tín hiệu đáng mừng. Người nông dân đã chuyển phương thức chăn nuôi quảng canh, nhỏ lẻ không chăm sóc sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung vào phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại dưới tán rừng. Đàn gia súc, gia cầm được chăn nuôi thả vườn, đồi theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng thức ăn công nghiệp được người tiêu dùng ưa chuộng nên sản phẩm bán được giá, thu hút nhiều hộ dân đầu tư phát triển.

Thành Yên, một trong những xã vùng cao khó khăn của huyện, đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm sạch, nuôi ong lấy mật dưới tán cây rừng. Đến thăm gia đình ông Đinh Xuân Yêng, ở thôn Yên Sơn 2, với 8 ha đất chuyên trồng mía nguyên liệu, năm 2011, ông mạnh dạn dành 0,8 ha đất mía để trồng cỏ nuôi bò sinh sản. Ông Yêng cho biết: Ban đầu tôi chỉ nuôi từ  3 – 5 bò lai sinh sản, thấy có hiệu quả tôi đã đầu tư mua thêm 5 cặp bò mẹ và hiện nay trong trang trại của gia đinh, đàn bò đã phát triển lên 23 con. Khi nguồn vốn tự có đã dôi dư, ông Yêng đầu tư chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng trồng. Sau hơn 2 năm đàn dê đã phát triển từ 40 lên 93 con. Với mô hình trồng mía kết hợp với chăn nuôi bò và dê dưới tán cây rừng, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông Yêng thu hơn 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động.

Tuy vậy, song chăn nuôi của huyện Thạch Thành vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế: vẫn còn những  hộ dân chăn nuôi theo lối nhỏ lẻ, phân tán, tự phát. Dịch bệnh thường xuyên xảy ra, giá cả đầu vào như giống, thức ăn... tăng cao, trong khi giá đầu ra thiếu ổn định. Cấp ủy, chính quyền một số xã chưa có giải pháp định hướng cho người dân trong phát triển chăn nuôi. Vẫn còn tình trạng trâu, bò thả rông.

Để chăn nuôi tiếp tục phát triển và tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, các ngành chức năng trong huyện đang tập trung rà soát, điều tra để xây dựng Đề án “Phát triển chăn nuôi dưới tán rừng và tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thạch Thành”.

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành: Tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện;...(25/10/2019 3:12 CH)

Thạch Thành sôi nổi Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân 2019(18/10/2019 2:52 CH)

Ngọc Trạo những ngày sang thu(21/09/2015 2:15 CH)

Huyện Thạch Thành tập trung phát triển cây mía nguyên liệu(11/03/2014 3:36 CH)

Công bố quy hoạch cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân(21/10/2013 3:36 CH)

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Khắc phục hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(08/10/2013 3:36 CH)

Tạo bước đột phá mới trong chăn nuôi ở huyện Thạch Thành(04/10/2013 3:35 CH)

Hội LHPN huyện Thạch Thành: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên (04/10/2013 3:35 CH)

UBND HUYỆN THẠCH THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2012 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013(12/03/2013 3:35 CH)

HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI VIỆT DÃ BÁO THANH HOÁ NĂM 2013(12/03/2013 3:35 CH)

HĐND HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THAM GIA Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP...(07/03/2013 3:35 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THẠCH THÀNH (2003-2012)(04/03/2013 3:35 CH)

°