Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 01 - 07 - 2016
100%

        Thực hiện các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Trong các ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2016, HĐND huyện Thạch Thành khoá XX đã tiến hành họp kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao của các Đại biểu HĐND huyện khoá XX. HĐND huyện Thạch Thành đã bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện, các Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và các Phó chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó các ban: Kinh tế-Xã hội, ban Pháp chế và ban dân tộc của HĐND huyện khóa XX, thành viên UBND huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021, với kết quả cụ thể như sau:

        Bà Bùi Thị Mười – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

        Bà Bùi Thị Định – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX được bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

        Ông Phạm Huy Hùng – ủy viên BCH Đảng bộ huyện, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

        Ông Lê Văn Trinh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khoá XIX được bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

       Ông: Bùi Minh Thông – ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIX được bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

       Ông Lê Đình Thảnh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIX được bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

      Ông Vũ Ngọc Dương - ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XIX được bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

      Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện: với 05 thành viên. Trong đó: 01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban và 03 uỷ viên; Ban Pháp Chế của HĐND huyện: Với thành viên là 05 thành viên. Trong đó gồm: 01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban và 03 uỷ viên; Ban Dân Tộc của HĐND huyện: Với 05 thành viên, gồm: 01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban và 03 uỷ viên;

      Đồng thời HĐND huyện cũng đã bầu 14 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với 14 đồng chí là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, bầu 15 vị vào Hội thẩm nhân dân huyện Thạch Thành nhiệm kỳ 2016 – 2021.

       Sau khi bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND huyện, các ban của HĐND huyện, ủy viên UBND huyện, hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND huyện khóa XX đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KT-XH và Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm bàn phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu KT-XH và QP –AN năm 2016 trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu là: Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp đặc biệt là chăn nuôi và trồng cây ăn quả trên diện tích đất vườn tạp, đất trang trại đã được quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ, cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên cơ sở thực hiện tốt các biện pháp thu, theo dõi chặt chẽ việc đăng ký kê khai thuế, áp dụng các biện pháp thu hiệu quả, kịp thời kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế cùng với việc nâng cao chất lượng các hoạt động VH-XH, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh trên cơ sở thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, triển khai quyết liệt các biện pháp làm giảm tai nạn giao thông, tiếp tục triển khai đề án 375 và chỉ thị số 10/CT-UB của UBND tỉnh về phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; Nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc và phục vụ tổ chức và công dân, tăng cường kỷ cương hành chính…; HĐND huyện cũng đã Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015.

<

Tin mới nhất

°