Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
107 người đã bình chọn
878 người đang online

Huyện ủy Thạch Thành: Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đăng ngày 17 - 05 - 2017
100%

Sáng 16 tháng 5 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị của huyện, Huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, chỉ thị số 12-CT/TW, kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thể cấp huyện, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.

          Tại hội nghị, các đồng chí Phạm Trọng Dũng Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Đ/c Lê Đình Thảnh ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện, Đ/c Bùi Minh Thông ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND huyện, đ/c Lê Xuân Bình, ủy viên Ban thường vụ Trưởng ban tổ chức, đ/c Nguyễn Văn Mạnh ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đ/c Quách Thị Tươi ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đ/c Lê Văn Thiệp ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện đã lần lượt trình bày các nội dung: Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 12-CT/TW của ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế Quốc tế, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời các đồng chí báo cáo viên đã triển khai các kế hoạch hành động của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Ban bí thư trên địa bàn huyện Thạch Thành, kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận nêu trên trong toàn Đảng bộ, theo đó công tác triển khai quán triệt phải hoàn thành trước ngày 25/6/2017.

          Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với những nội dung đã được triển khai đặc biệt là việc ban hành các kế hoạch hành động của Huyện ủy và UBND huyện, từ đó triển khai trên địa phương mình.

          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Thị Mười ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu tất cả các Đảng bộ cơ sở, các ngành phải tập trung triển khai các nội dung đã được tiếp thu trong toàn Đảng bộ và đến các ngành, các đoàn thể tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận, đặc biệt chú ý đến nội dung xây dựng các kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị phải khách quan, khoa học bám sát điều kiện cụ thể của địa phương để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ khả thi và các giải pháp cụ thể sát, đúng với điều kiện để thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội Đảng đã đề ra, những nội dung nào còn chậm tiến độ, tỷ lệ đạt thấp... tìm ra nguyên nhân xây dựng bổ sung các giải pháp, tập trung chỉ đạo hoàn thành tiến độ, quan tâm để giải quyết dứt điểm các nội dung còn hạn chế, yếu kém. Về tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở cần nắm vững các Quy định của Điều lệ, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện để triển khai thực hiện, cần quan tâm đến công tác nhân sự phải thận trọng, chu đáo đảm bảo đúng quy trình, xử lý, giải quyết dứt điểm những nội dung, sự việc tại cơ sở, đảm bảo quy trình nhân sự tham gia cấp ủy tại Đại hội, nhất quán quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm trưởng thôn và đồng chí thủ trưởng các cơ quan chuyên môn làm Bí thư Chi bộ.

<

Tin mới nhất