Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
107 người đã bình chọn
879 người đang online

Thường trực Huyện ủy Thạch Thành: Kiểm tra công tác xây dựng Nông thôn mới đối với 3 xã đăng ký về đích năm 2017.

Đăng ngày 03 - 05 - 2017
100%

Vừa qua, Thường trực Huyện ủy - Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Thạch Thành đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã: Thành An, Thành Trực và Thạch Long đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2017.

       Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện 19 tiêu chí NTM, ý kiến các ngành liên quan đến các tiêu chí và làm rõ những thuận lợi, khó khăn và những biện pháp cần tập trung chỉ đạo để các đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng chí Bùi Thị Mười - Bí thư Huyện ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thạch Thành đã biểu dương và ghi nhận sự chủ động, tích cực của Ban thường vụ Đảng ủy và UBND các xã trong việc triển khai, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trong thời gian qua, đồng thời đồng chí Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo đối với từng xã. Trước mắt, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện, UBND các xã tham mưu kiện toàn BCĐ xây dựng NTM, ban hành, hoặc sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban, phận công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chỉ đạo các tiêu chí, các đơn vị, khẩn trương cập nhật và triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để các đơn vị thực hiện. Chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá  cụ thể, chính xác các tiêu chí đã đạt, những tiêu chí chưa đạt để có các giải pháp phân công thành viên, các ngành giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo và có lộ trình phấn đấu cho từng tiêu chí. Đối với các tiêu chí đã đạt tiếp tục củng cố và nâng cao, đặc biệt chú ý đến nhóm các tiêu chí về VH-XH, môi trường, tiếp cận thông tin và tiêu chí về an ninh, quốc phòng. Cụ thể đối với xã Thành trực cần chủ động, lên kế hoạch chi tiết, tập trung giải quyết khó khăn, để xây dựng được Nhà đa năng; xã Thành An: Trước mắt Đảng ủy, UBND phải thống nhất được địa điểm xây dựng công sở, quy hoạch và thực hiện khu Trung tâm Văn hóa thể thao cấp xã, trước mắt năm 2017 nhà nước chri hỗ trợ kinh phí để xây dựng công sở xã, công trình Nhà đa năng phải chủ động bằng các nguồn vốn để xây dựng; xã Thạch Long: Tập trung nguồn lực để xây dựng công sở xã, có kế hoạch cụ thể để cải tạo nâng cấp nhà hội trường thành nhà đa năng đạt chuẩn. Để tạo điều kiện cho các đơn vị tiếp tục phấn đấu thực hiện các tiêu chí để về đích trong năm 2017, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện yêu cầu văn phòng điều phối của huyện tham mưu cho BCĐ, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung nguồn lực từ các chương trình của tỉnh, của huyện để ưu tiên cho các xã trong xây dựng NTM, xử lý kịp thời các tình huống đang phát sinh trong chỉ đạo. Các Phòng chuyên môn UBND huyện chủ động cùng UBND các xã rà soát các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ theo quy định đảm bảo khoa học và chính xác.

<

Tin mới nhất