Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật n ăm 2023

Đăng ngày 07 - 02 - 2024
100%

Ngày 06/02/2024, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ký Quyết định số 407/QĐ-UBND công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Theo đó, công nhận 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cụ thể như sau:

<

Tin mới nhất

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân...(01/03/2024 11:25 SA)

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật n ăm 2023(07/02/2024 8:34 SA)

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(03/02/2023 9:54 CH)

Quy định mới về đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(26/07/2021 10:03 CH)

10 lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội(15/07/2021 9:21 SA)

Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(05/03/2021 10:10 CH)

Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân...(01/03/2021 10:06 CH)

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020(25/01/2021 10:22 CH)

°