Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 462/UBND-VP
Ngày ban hành 26/02/2023
Trích yếu Triển khai thực hiện Quyết định số 141/QĐ-STNMT ngày 22/02/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Vấn đề chung
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 462_UBND-VP.pdf
df
df
°