Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1452/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/05/2023
Trích yếu Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 1676/VBHN -BLĐTBXH ngày 10/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Lao động TBXH
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm .pdf
-01.pdf
°