Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1557/UBND-NN
Ngày ban hành 17/05/2023
Trích yếu Triển khai Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh,về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm
°