Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2949/UBND-VP
Ngày ban hành 25/08/2023
Trích yếu V/v báo cáo kết quả triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10914/UBND-THKH ngày 31/7/2023.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 07-2023-13-47-53_DT-VBDTPT886675424-7-20231690367481740_tuandm_30-07-2023-07-30-34_signed-761.pdf
IEN-CHI-DAO-TAI-CONG-VAN-10914-CUA-UBND-TINH_haontthachthanh-25-08-2023_16h14p45(25.08.2023_17h56p36)_signed.pdf
°