Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5/PA-UBND
Ngày ban hành 08/09/2023
Trích yếu Phương án sản xuất vụ Đông năm 2023-2024.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm Bieu-kem-PA.xls
g-2023-2024-_signed_sontb.thachthanh_09-09-2023-05-24-03(09.09.2023_09h17p04)_signed.pdf
°