Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 51/HD-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, hoạt động, nội dung thông tin của Đài truyền thanh xã, thị trấn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°