Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 561/UBND-VHTT
Ngày ban hành 19/03/2020
Trích yếu Đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh và triển khai thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 cấp xã
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°