Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 683/UBND-VHTT
Ngày ban hành 20/03/2020
Trích yếu Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động Đài truyền thanh các xã, thị trấn
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°