Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2579/UBND-NN
Ngày ban hành 22/10/2020
Trích yếu V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới đối với xã được hình thành sau sáp nhập.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp PTNT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°