Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 01/TB-UBND
Ngày ban hành 05/01/2021
Trích yếu Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Thạch Thành
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°