Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1/KH-UBND
Ngày ban hành 06/01/2021
Trích yếu Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°