Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1/TB-HĐND
Ngày ban hành 07/01/2021
Trích yếu Thông báo Về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND và các Đại biểu HĐND huyện năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh
Loại văn bản Thô
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°