Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5/CĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2021
Trích yếu Công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Thạch Thành.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp PTNT
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°