Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 54/UBND-VHTT
Ngày ban hành 11/01/2021
Trích yếu Về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°