Sách điện tử: Câu chuyện Chuyển đổi số 2021

Kết thúc năm 2021, một năm khởi đầu với những bước tiến trong công cuộc Chuyển đổi số, đã có những câu chuyện được chia sẻ, những bài học được đưa ra để đúc rút kinh nghiệm, định hướng phù hợp với hoạt động Chuyển đổi số trên cả nước. Từ những câu chuyện, bài học thực tiễn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn, xuất bản cuốn sách điện tử: Câu chuyện Chuyển đổi số 2021.

Sách được đăng tải miễn phí trên mạng, là nguồn tài liệu cho các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế phù hợp tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Để đọc sách, các bạn truy cập vào đường link: https://t63.mic.gov.vn/chuyen-doi-so