Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Thạch Thành trên đường phát triển

Đăng ngày 03 - 05 - 2011
100%

Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nên đạt được nhiều kết quả khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

 Năm 2010, giá trị sản xuất của huyện Thạch Thành ước đạt 2.527 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2009; cơ cấu nông - lâm - thủy sản 28,5%; công nghiệp - xây dựng 50,6%; thương mại - dịch vụ 20,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 13,7 triệu đồng/người/năm. Trong quá trình phát triển, huyện xác định lấy nông nghiệp làm nền tảng, tạo bước phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Huyện xây dựng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cánh đồng có thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm, đề án cá-lúa, đưa các loại giống lúa mới có tiềm năng năng suất cao vào gieo cấy... Các địa phương trong huyện thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích; khai thác có hiệu quả về tiềm năng, đất đai và lao động; chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động. Diện tích cây mía nguyên liệu, cây cao su được mở rộng và tập trung, đầu tư thâm canh tăng năng suất. Diện tích mía nguyên liệu niên vụ 2010-2011 đạt 6.020 ha; năm 2010 trồng mới 179,9 ha cây cao su, nâng tổng diện tích cây cao su toàn huyện lên 2.951 ha, khai thác 1.139 tấn mủ cao su quy khô, đạt giá trị 68,4 tỷ đồng. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, nhất là chăn nuôi theo mô hình trang trại, mở hướng phát triển cho nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng thời huyện phối hợp đơn vị có liên quan chỉ đạo nhân dân trồng rừng tập trung theo các dự án lâm nghiệp được 750,5 ha, vượt 8,7% kế hoạch; hướng dẫn nhân dân chăm sóc 2.765 ha rừng và bảo vệ tốt 19.821 ha rừng khoanh nuôi tái sinh, không để xảy ra cháy rừng. Huyện chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập và thành lập 27 HTX dịch vụ nông nghiệp, tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý HTX; nhiều HTX đi vào hoạt động đạt hiệu quả, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng với vốn đầu tư của ngân sách, vốn của doanh nghiệp, trên địa bàn huyện đã đầu tư 942 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng 24% so với kế hoạch, tăng 45,4% so với năm 2009; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 260 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 197 tỷ đồng, vốn dân cư 485 tỷ đồng.

 
    Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng xã hội hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân. Chất lượng dạy và học ở các nhà trường không ngừng nâng lên,  tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 82,9%, 20 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; chính sách an sinh xã hội ngày càng được thực hiện tốt hơn. Huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình 134, 135 và các chương trình khác của Nhà nước hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn.
 
    Năm qua, cấp ủy Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015), cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết hợp với tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua lao động sản xuất của địa phương.
 
    Phát huy thành tích đạt được trong năm qua, năm 2011 (năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII), huyện Thạch Thành tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, gắn  phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 17% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 16 triệu đồng/người/năm...

<

Tin mới nhất

Nhận diện chiêu trò tung tin giả về dịch COVID-19 tại Việt Nam(02/04/2020 9:16 CH)

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng(01/04/2020 9:14 CH)

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc(31/03/2020 4:43 CH)

[CÔNG ĐIỆN KHẨN] Về việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng từ ổ dịch tại Bệnh viện...(30/03/2020 4:41 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp...(28/03/2020 4:52 CH)

Cung cấp file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học(12/03/2020 8:22 SA)

Công điện số 04 của chủ tịch UBND huyên Thạch Thành(06/03/2020 3:04 CH)

Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi và trồng cây ăn quả ứng dụng...(24/02/2020 3:19 CH)

Lãnh đạo huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid19(18/02/2020 3:16 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại...(13/02/2020 3:23 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona(05/02/2020 3:00 CH)

Chỉ thị số 03 của chủ tịch UBND huyện Thạch Thành(03/02/2020 2:58 CH)

°