Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ SÁU CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI

Đăng ngày 29 - 03 - 2013
100%

Ngày 15/3/2013 Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thạch Thành đã tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung Đảng (khóa XI) cho các đ/c là Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Trưởng phó các phòng ban Huyện ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Đồng chí Bùi Thị Mười Phó Bí thư Thường trực dự và triển khai một số nội dung quan trọng của Nghị quyết.

 

 

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai, quán triệt Nghị quyết  số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về: “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Nghị quyết số 20  “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện địa hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 49 “Về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách năm 2013”, Kết luận số 50 về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiêp nhà nước” ; Kết luận số 51 về đến án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, sau hội nghị, Các Đảng bộ chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân và hoàn thành trong tháng 3 năm 2013 này.

Để đợt học tập nghị quyết đại kết quả Ban thường vụ Huyện uỷ yêu cầu, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Thường vụ Huyện ủy để triển khai đng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; các ngành có liên quan, các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với địa phương, đơn vị; đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp uỷ tập trung nghiên cứu từng nội dung nhiệm vụ để tổ chức thực hiện có hiệu quả vào địa phương, đơn vị chủ động đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp”…/.

 

<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển vào cơ...(03/04/2020 9:30 CH)

Chị thị 19 Về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Ứng dụng...(03/04/2020 9:12 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Thành Long(03/04/2020 9:07 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

[THÔNG BÁO] Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Thạch...(01/04/2020 8:18 CH)

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành(22/03/2020 9:20 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

Huyện Thạch Thành chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025(06/03/2020 3:28 CH)

Huyện Thạch Thành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm cuối nhiệm kỳ(02/03/2020 3:21 CH)

Huyện Thạch Thành: Tiễn đưa 222 thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2020(12/02/2020 3:07 CH)

Các đồng chí lãnh đạo thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi...(20/01/2020 2:21 CH)

Huyện uỷ Thạch Thành tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020(15/01/2020 2:04 CH)

°