Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Xã Thành Long hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Đăng ngày 20 - 09 - 2019
100%

Sáng ngày 20/9, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trần Đức Năng Phó Chánh Văn Phòng Điều Phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thành Long. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Về phía huyện Thạch Thành tiếp đoàn có đồng chí Lê Đình Thảnh Uỷ viên ban thường vụ Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức xã Thành Long.

Tại buổi kiểm tra, thẩm định, Đoàn thẩm định đã trực tiếp kiểm tra, rà soát thực tế từng tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, đi khảo sát thực tế các nhà văn hóa thôn, trường học, hệ thống đường giao thông nông thôn tại xã Thành Long.

Xã Thành Long bắt tay vào xây dựng NTM với nhiều khó khăn, chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Trong đó, những tiêu chí còn lại chủ yếu thuộc nhóm kinh tế - hạ tầng xã hội, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Hơn nữa, dân cư địa phương chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 91%. Do đó, việc huy động sức người, sức của cho công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã là hết sức khó khăn.

Tuy nhiên năm qua với sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh và sự chỉ đạo sát sao của huyện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm nỗ lực của Đảng và chính quyền và sự ủng hộ tự giác tham gia của người dân, xã Thành Long đã nỗ lực từng bước hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Trong 9 năm thực hiện xây dựng NTM, toàn xã đã huy động được hơn 268.842 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã được xây dựng tương đối hoàn thiện, đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ người có việc làm thường xuyên đạt từ 93% trở lên, số hộ nghèo 31 hộ chiếm tỷ lệ 2,1%. Các trục đường xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn; nhà đa năng của xã đạt chuẩn theo quy định; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 85%; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, xã Thành Long cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của UBND huyện Thạch Thành, báo cáo thẩm định của các sở, ngành và kết quả kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất xã Thành Long hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Đây là cơ sở để Văn Phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh hoàn thành hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Thành Long.

T/h: Thu Hà – Lưu Bằng

<

Tin mới nhất

°