Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

UBND huyện Thạch Thành: Tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện; tăng cường kỷ năng sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, Hồ sơ công việc (TD Office) và chữ ký số điện tử

Đăng ngày 25 - 10 - 2019
100%

Ngày 25/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị chức tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện; tăng cường kỷ năng sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, Hồ sơ công việc (TD Office) và chữ ký số điện tử. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện văn phòng HĐND, UBND cán bộ công chức, viên chức , nhân viên phụ trách văn phòng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin đầy đủ trên trang thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tăng cường đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử minh bạch, hiệu quả, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu  đã được  đại diện  Trung tâm Viễn thông Thạch Thành truyền đạt nội dung  bồi dưỡng kỹ năng duy trì, cập nhật hoạt động của Trang thông tin điện tử xã, thị trấn; tăng cường khả năng sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong việc quản lý văn bản đến, văn bản đi trên môi trường mạng, nâng cao khả năng theo dõi, chỉ đạo, phân công thực hiện các nhiệm vụ của huyện, của tỉnh, cũng như của địa phương; sử dụng chữ ký số trong việc gửi nhận các văn bản trên môi trường mạng nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các học viên nắm được những thao tác, kỷ năng sử dụng phần mềm, giải quyết kịp thời trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, kiểm soát được công việc chặt chẽ: cải tiến tốc độ, chuẩn hóa khi xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc./.

T/h: Mai Phượng-Quang Trị

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành: Tập huấn duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử cấp xã, cấp huyện;...(25/10/2019 3:12 CH)

Thạch Thành sôi nổi Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân 2019(18/10/2019 2:52 CH)

Ngọc Trạo những ngày sang thu(21/09/2015 2:15 CH)

Huyện Thạch Thành tập trung phát triển cây mía nguyên liệu(11/03/2014 3:36 CH)

Công bố quy hoạch cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân(21/10/2013 3:36 CH)

Đảng bộ huyện Thạch Thành: Khắc phục hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(08/10/2013 3:36 CH)

Tạo bước đột phá mới trong chăn nuôi ở huyện Thạch Thành(04/10/2013 3:35 CH)

Hội LHPN huyện Thạch Thành: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát triển hội viên (04/10/2013 3:35 CH)

UBND HUYỆN THẠCH THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÚ Y NĂM 2012 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013(12/03/2013 3:35 CH)

HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI VIỆT DÃ BÁO THANH HOÁ NĂM 2013(12/03/2013 3:35 CH)

HĐND HUYỆN THẠCH THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THAM GIA Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP...(07/03/2013 3:35 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THẠCH THÀNH (2003-2012)(04/03/2013 3:35 CH)

°