Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018 của huyện Thạch Thành

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

<

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách...(05/07/2019 11:34 SA)

Công văn 348/UBND-VHTT ngày 19/4/2016. V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND...(19/04/2016 2:57 CH)

Công văn 346/UBND-KTHT. V/v đảm bảo giao thông, TTAT phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp(19/04/2016 2:56 CH)

Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 5/2/2016. V/v tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu...(15/04/2016 8:41 SA)

Công văn 06/CV-UBBC ngày 13/4/2016. V/v báo cáo công tác bầu cử(13/04/2016 9:58 SA)

Công văn 286/UBND-TP ngày 4/4/2016. V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử(04/04/2016 9:55 SA)

Công văn 04/UBBC-NV ngày 29/3/2016. V/v kiểm tra triển khai công tác bầu cử(29/03/2016 9:57 SA)

Quyết định phê chuẩn khu vực bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp(28/03/2016 9:52 SA)

Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 28/3/2016. Tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp(28/03/2016 9:50 SA)

Công văn 250/UBND-VHTT ngày 24/3/2016. V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử(24/03/2016 9:45 SA)

Kế hoạch 03/KH-TBTT ngày 23/3/2016 của Tiểu Ban tuyên truyền UBBC huyện Thạch Thành. Hoạt động...(23/03/2016 9:48 SA)

Công văn 247/UBND-NV ngày 22/3/2016. V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ bầu cử(22/03/2016 9:44 SA)

°