Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Hội đồng NVQS huyện Thạch Thành triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

Đăng ngày 29 - 10 - 2020
100%

Sáng ngày 28/10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2020, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu, bàn giao 210 nam công dân vào các đơn vị. Theo chỉ tiêu giao quân, dự kiến trong năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện Thạch Thành tăng 15% so với chỉ tiêu nhập ngũ năm 2020. Để đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiến hành xét duyệt phân loại từng đối tượng theo luật đảm bảo đúng tiêu chí, số lượng. Trên cơ sở chỉ tiêu điều khám, chỉ tiêu giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, chất lượng và lập danh sách báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phê duyệt và phát lệnh điều khám bảo đảm chặt chẽ, đúng luật.

Đồng chí  Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện yêu cầu cơ quan thường trực (Ban CHQS huyện) tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Hội đồng NVQS các cấp trong huyện cần làm tốt công tác rà soát đối tượng; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho thanh niên, đảm bảo công bằng, khách quan, tránh để xảy ra sai sót. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách các xã, thị trấn, cần bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời thực hiện tốt công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cơ quan chức năng cần phối hợp tốt với các xã, thị trấn, đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật NVQS; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động người thân, con em thực hiện tốt Luật NVQS. Các cơ quan liên quan cần tham mưu để khắc phục khó khăn, hạn chế; thực hiện tốt các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021./.

T/h: Thu Hà – Ngọc Thắng

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị giao ban về một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau...(21/01/2021 10:25 CH)

Ban chỉ đạo 35 huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dư luận xã hội năm 2020, bàn...(14/01/2021 7:43 SA)

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về...(13/01/2021 9:43 CH)

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm...(29/12/2020 2:03 CH)

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021(25/12/2020 2:31 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân năm 2021(30/11/2020 4:29 CH)

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025(12/11/2020 8:44 SA)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020(31/10/2020 9:08 SA)

Hội đồng NVQS huyện Thạch Thành triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ(29/10/2020 2:06 CH)

HĐND huyện Thạch Thành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện(12/09/2020 9:13 CH)

Hội nghị triển khai nghiên cứu học tập Nghị quyết 58 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát...(01/09/2020 9:53 CH)

Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 22(27/06/2020 11:08 CH)

°