Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 06 - 03 - 2020
100%

Đến ngày 2/3/2020, huyện Thạch Thành đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, sớm hơn gần 1 tháng so với kế hoạch chung của tỉnh. Hiện nay, các cấp ủy đảng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Trong đó, việc xây dựng các văn kiện đại hội là 1 trong những công vệc quan trọng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, với việc xác định các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Đảng bộ xã Thành An, huyện Thạch Thành đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, xã Thành An phấn đấu phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững,  xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.

 

Ông Trịnh Văn Hưng- Bí thư Đảng ủy xã Thành An, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa: "Để nhân dân đồng thuận, chúng tôi gửi báo cáo cho các chi bộ, trưởng thôn, xin ý kiến cán bộ, đảng viên, nhất là các bác cán bộ lão thành, tuyên truyền cho nhân dân biết và hiểu về chủ trương của xã. Nhân dân rất đồng thuận"

Để nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là báo cáo chính trị, các tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thạch Thành đã bám sát và nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tiểu ban Nội dung các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, xây dựng dự thảo văn kiện và công bố rộng rãi. Các tổ chức đảng lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020; huyện Thạch Thành đạt và vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu, chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là giá trị sản xuất bình quân đạt 15,5%, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 18,4% (năm 2015) xuống còn khoảng 1,01% (năm 2020), kết quả thu hút vốn đầu tư đạt 11 nghìn tỉ đồng, gấp 2 lần so với giai doạn 2010-2015.... Đây là cơ sở, là động lực để Ban chấp hành đảng bộ huyện xác định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động... trong nhiệm kỳ tới một cách sát thực và khả thi.

Ông Phạm Trọng Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa: "Trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá đó là.....Tới đây, Ban thường vụ huyện ủy tiếp tục xin ý kiến của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, tổ chức các hội thảo chuyên đề, xin ý kiến của các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh....huyện sẽ tổng hợp, báo cáo Ban chấp hành lần cuối và trình đại hội"

Thời gian tới, Huyện ủy Thạch Thành tiếp tục chỉ đạo 52 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thiện các báo cáo chính trị, chuẩn bị đầy đủ điều kiện và tiến hành tổ chức đại hội xong trước ngày 15/5, sớm hơn 1 tháng rưỡi so với kế hoạch chung của tỉnh.

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển(06/08/2020 11:53 CH)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thạch Thành lần thứ VIII(18/06/2020 10:59 CH)

Đại hội Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(13/06/2020 10:57 CH)

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025(11/06/2020 10:56 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vân Du lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025(11/06/2020 10:55 CH)

Đảng bộ xã Thạch Quảng; Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(10/06/2020 10:54 CH)

Đảng bộ xã Ngọc Trạo Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025(09/06/2020 10:51 CH)

Các tổ Đại biểu HĐND huyện Thạch Thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX(06/06/2020 10:50 CH)

Đảng bộ xã Thạch Bình Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025(05/06/2020 10:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Tâm, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(04/06/2020 10:43 CH)

Đảng bộ xã Thành Long Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025(03/06/2020 10:44 CH)

Đảng bộ xã Thành Thọ Đại hội lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020-2025(03/06/2020 4:34 CH)

°