Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm cuối nhiệm kỳ

Đăng ngày 02 - 03 - 2020
100%

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020 và có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tuyến đê sông Bưởi đoạn qua xã Thành Hưng đang được triển khai thi công kè mặt đê.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành đang ra sức thi đua, nhằm tạo sự bứt phá trong các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra, cũng như tạo nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ mới.

Nhìn lại năm bản lề 2019, bức tranh kinh tế của huyện Thạch Thành có nhiều gam màu tươi sáng. Trong 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 10.653 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 19,5% so với năm 2018; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 1.415 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Tính hết năm 2019, toàn huyện đã có 10 xã và 25 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Các ngành dịch vụ - thương mại tiếp tục có bước phát triển nhanh, chất lượng được nâng lên, nhất là lĩnh vực du lịch. Hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn vẫn duy trì thành tích cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,62%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội huyện... Những kết quả đó là tiền đề vững chắc để năm 2020, huyện Thạch Thành hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Với quyết tâm và tinh thần khẩn trương, ngay từ đầu năm huyện đã tập trung rà soát, đánh giá lại kết quả đã đạt được, từ đó đề ra giải pháp sát hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra ở mức cao nhất. Năm 2020, huyện đã đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 16,8% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 100 triệu USD; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.622 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước tăng 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Đồng thời, huyện cũng phấn đấu có thêm 2 xã, 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm...

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, huyện đã đề ra nhiều giải pháp, trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút và huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Là địa phương miền núi nên huyện Thạch Thành xác định, phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản được huyện Thạch Thành có tác động mạnh mẽ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Cùng với mở rộng xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp mới đầu tư vào các khu cụm công nghiệp Vân Du, Thạch Quảng, Đồng Khanh và các khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế, huyện tiếp tục “dồn sức” cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, như: Đê điều, hồ đập, đường giao thông để sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song song với đó, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Thạch Thành. Với mục tiêu tiếp tục đưa nông nghiệp chuyển mạnh từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao, huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong tái cơ cấu ngành và triển khai hiệu quả Đề án “Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao”, gắn với Nghị quyết 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh việc chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây có hiệu quả và giá trị kinh tế cao, tăng năng suất, sản lượng cây ăn quả, huyện còn chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2018-2020 và hoàn thành xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cam Vân Du.

Đi liền với việc phát triển kinh tế, ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục y tế, huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh kiên cố hóa trường lớp học, phấn đấu năm 2020 đạt thêm từ 4 đến 5 trường chuẩn quốc gia; phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để tạo việc làm mới cho 3.000 lao động. Cùng với đó là thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống của người dân khu vực miền núi, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,07%; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm lo cho sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, huyện tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 tương đối nặng nề, nhưng với quyết tâm chính trị cao và thành tựu đạt được trong nhiều năm qua, tin tưởng rằng, huyện Thạch Thành sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Theo nguồn báo Thanh Hoá

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển(06/08/2020 11:53 CH)

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Thạch Thành lần thứ VIII(18/06/2020 10:59 CH)

Đại hội Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(13/06/2020 10:57 CH)

Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025(11/06/2020 10:56 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Vân Du lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025(11/06/2020 10:55 CH)

Đảng bộ xã Thạch Quảng; Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025(10/06/2020 10:54 CH)

Đảng bộ xã Ngọc Trạo Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025(09/06/2020 10:51 CH)

Các tổ Đại biểu HĐND huyện Thạch Thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX(06/06/2020 10:50 CH)

Đảng bộ xã Thạch Bình Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025(05/06/2020 10:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Tâm, lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(04/06/2020 10:43 CH)

Đảng bộ xã Thành Long Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025(03/06/2020 10:44 CH)

Đảng bộ xã Thành Thọ Đại hội lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020-2025(03/06/2020 4:34 CH)

°