Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
100%

Ngày 18/7/2022, HĐND huyện Thạch Thành đã tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họ pcó ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

Toàn cảnh kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thạch ThànhVề phía huyện tham dự có đồng chí Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Thị Định, UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Sau lời phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6, HDND huyện khóa XXI của đồng chí đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu đã nghe ông Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ KT - XH, QP - AN  những tháng cuối năm 2022 và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021-2026.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 số ca mắc mới Covid-19 tăng và duy trì ở mức cao, tuy nhiên với sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng tham gia chống dịch, các lực lượng cơ sở và sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng chống dịch đã đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được kiểm soát; việc triển khai quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, cùng với đó việc đẩy mạnh mở cửa du lịch, triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển, đời sống của Nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, huyện đã tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid- 19; thành lập Tổ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 các cấp, triển khai điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch… Do đó, mặc dù số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn huyện ở một số thời điểm tăng nhanh và duy trì ở mức cao, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, bị động trong điều trị bệnh nhân Covid-19; đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, không có ca tử vong.

Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (giá so sánh) ước đạt 8.195,1 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đạt 49,5% so với kế hoạch năm, trong đó: tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 6,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%, thương mại dịch vụ tăng 23% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế trong 6 tháng chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,5%, công nghiệp – xây dựng chiếm 50,2%, thương mại – dịch vụ chiếm 32,3%. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng ước đạt 28,1 triệu đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ và bằng 52,1% so với kế hoạch cả năm.

Đồng chí Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; chỉ đạo các xã Thạch Long, Thạch Cẩm, Thành Thọ hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022. Thực hiện rà soát các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đến nay bình quân toàn huyện đạt 13,78 tiêu chí/xã và 12,55 tiêu chí/thôn. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, 6 tháng đầu năm đã có 3 sản phẩm được xem xét công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Thường trực HĐND huyện chủ toạ kỳ họp.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 2.669,6 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, đạt 48,5% kế hoạch năm. Lĩnh vực đầu tư xây dựng tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.970,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 46,9% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 135.371,5 triệu đồng, đạt 133,5% dự toán tỉnh giao và 64,6% dự toán huyện giao. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường được tăng cường.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội:  Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và của huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Coivd-19. Tăng cường chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tăng cường phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch. Triển khai thực hiện dự án cắm mốc giới và dự án trồng rừng theo quy hoạch di tích Hang Con Moong. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; ban hành Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông trên địa bàn huyện Thạch Thành đến năm 2025. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số trong các cơ quan nhà nước, sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh và hệ thống 26 điểm cầu hội nghị truyền hình trực tuyến 4 cấp đảm bảo việc trao đổi, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành nhanh chóng, kịp thời; xây dựng hệ thống phòng họp không giấy tờ cấp huyện...

Ngành giáo dục – đào tạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Chỉ đạo các trường kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình năm học, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học 2021-2022. Tỷ lệ học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp năm học 2021-2022 đạt 99,4%. Xây dựng phương án thi vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023; phương án tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Phạm Văn Hinh, hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trường DTNT và các trường THCS năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Ngành y tế đã chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ, tạo thuận lợi để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bệnh viện đa khoa đã khám chữa bệnh cho 37.694 lượt người, đạt 88,6% kế hoạch, trong đó điều trị nội trú 6.312 lượt người, đạt 70,1% kế hoạch. Công tác y tế dự phòng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không có dịch lớn xảy ra; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 10,48%. Triển khai kế hoạch xây dựng 5 xã an toàn thực phẩm và 01 xã an toàn thực phẩm nâng cao.

Công tác Bảo hiểm xã hội, Công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác tổ chức bộ máy cán bộ và cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp đó, ông Nguyễn Minh Tuân, UV  BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã trình bày báo cáo của Thường trực UB MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoa XXI.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Đình Tam,  Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện  Thạch Thành, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đã trình bày các tờ trình quyết nghị những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Lần lượt, đại diện các Ban Pháp chế, Ban kinh tế - xã hội, Ban dân tộc - HĐND huyện trình bày các báo cáo thẩm tra.

Chiều cùng ngày, tiếp tục chương trình của kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Các cơ quan, đơn vị được chất vấn và giải trình đã thể hiện rõ trách nhiệm, giải trình đã thể hiện rõ trách nhiệm, giải trình đầy đủ, cụ thể những vấn đề được yêu cầu, đồng thời đưa ra được những giải pháp, lộ trình thực hiện đối với những vấn đề còn tồn tại, đáp ứng yêu cầu của đại biểu và cử tri trong huyện.

Để tiếp tục làm rõ những ý kiến tham gia của cử tri và đại biểu HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại kỳ họp đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nội dung quan trọng nhất là đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị mình, những chỉ tiêu nào chưa đạt yêu cầu thì tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề nhân dân và cử tri gửi tới kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2022, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động về thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo dõi sát tình hình kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đổi mới giáo dục; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết và thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao chất lượng của kỳ họp và nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra. Tiếp tục phối hợp tích cực tham gia xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực; đồng thời tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai các Nghị quyết HĐND huyện, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2022.

Đồng chí đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện cần phát huy tốt vai trò giám sát trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề quan trọng đã được Nghị quyết HĐND huyện thông qua để đảm bảo các Nghị quyết HĐND huyện ban hành sớm đi vào cuộc sống./.

T/h: Nhóm PV

<

Tin mới nhất

Công điện phát lệnh Báo động II trên sông bưởi(12/08/2022 9:51 CH)

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Thạch Thành tổ chức Lễ tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh...(26/07/2022 4:43 CH)

Huyện Thạch Thành: Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và...(26/07/2022 4:36 CH)

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(19/07/2022 10:04 SA)

NHCSXH huyện tập huấn cho trưởng thôn và thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV năm 2022(30/06/2022 4:03 CH)

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2022(30/06/2022 8:05 SA)

Ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện Thạch Thành(17/06/2022 9:09 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thành triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các...(17/06/2022 11:11 SA)

Huyện Thạch Thành tổ chức Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022(26/05/2022 5:38 CH)

NHCSXH Thạch Thành: Giải ngân vốn vay cơ sở mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(25/05/2022 3:13 CH)

Huyện Thạch Thành tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển...(13/05/2022 4:48 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thành triển khai chương trình cho vay đối với cơ sở giáo...(06/05/2022 4:41 CH)

°