Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
100%

Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ký Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành. Cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây hoặc tại mục Văn bản pháp luật - Văn bản của huyện.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo(28/09/2022 8:43 CH)

Thạch Thành đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội(23/09/2022 2:28 CH)

Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(21/09/2022 4:26 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành(12/09/2022 11:17 SA)

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện(12/09/2022 11:13 SA)

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng(12/09/2022 9:08 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thạch Thành(08/09/2022 6:06 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành(05/09/2022 10:29 CH)

Công nhân kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(05/09/2022 8:22 SA)

Thông báo về việc kiểm tra thông tin của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và...(29/08/2022 6:26 CH)

Thông báo thời gian triệu tập, sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực...(28/08/2022 6:21 CH)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành(26/08/2022 8:15 CH)

°