UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023

Đăng ngày 25 - 08 - 2023
100%

Ngày 24/8, Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 và các nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 nêu rõ: trong tháng 8 UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt một số kết quả nổi bật.

Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

Tổng diện tích gieo trồng vụ Thu mùa đến nay đạt 6.122,9ha, bằng 100,2% so với cùng kỳ, trong đó: diện tích lúa 4.557,6ha bằng 100% cùng kỳ; ngô 600,9ha, tăng 10,8%. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc diện tích mía nguyên liệu; đồng thời triển khai trồng mía vụ Thu, đến nay đã trồng được 45 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, chăm sóc rừng trồng tập trung. Sản xuất thủy sản tiếp tục ổn định, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 271,7 tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì sự ổn định, nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ, như: quần áo các loại tăng 18,1% so với cùng kỳ, gỗ xẻ các loại tăng 17,2% so với cùng kỳ, gạch xây các loại tăng 15,5% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng 232,7 tấn, chiếm 85,6% tổng sản lượng.

Hoạt động du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, lũy kế đến tháng 8/2023, toàn huyện ước đón được 110.000 lượt khách du lịch, tăng 93% so với cùng kỳ, đạt 85,9%KH, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 77 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, đạt 84,4%KH; vận tải hành khách đạt 363.374 lượt người, tăng 17,6% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa đạt 306.374 tấn, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Thu NSNN trên địa bàn đạt 85.038,5 triệu đồng, vượt 62,2% dự toán tỉnh giao và đạt 21,4% so với dự toán huyện giao.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chỉ đạo xã Thạch Long đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, hoàn thành tiêu chí 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn để hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hướng dẫn các chủ thể đã đăng ký tham gia Chương trình năm 2023 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2023 vẫn còn những khó khăn, hạn chế, như: Công tác xây dựng Nông thôn mới trong tháng chưa có sự chuyển biến rõ rệt, một số đơn vị chậm triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới; Việc trình phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã chậm; Thu ngân sách nhà nước đạt thấp; Tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm so với kế hoạch. Công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ GPMB đạt rất thấp; tiến độ thực hiện đấu giá QSD đất, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa chậm...

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ, phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Còn 1 tháng nữa là hết quý III/2023, khối lượng công việc nhiều, đề nghị : các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện và UBND cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý điều hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất là trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, vừa động viên, chia sẻ để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2023 các phòng ban, chuyên môn của huyện, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực trọng tâm đã được thông qua. Trong đó cần theo dõi sát tình hình kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, cần theo dõi sát các tiêu chí, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu trong năm nay hoàn thiện điều kiện, thủ tục hồ sơ; tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án và thi công các công trình trọng điểm; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các Chương trình MTQG; Tập trung chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Siết chặt công tác quản lý ngân sách nhà nước; quan tâm chỉ đạo các biện pháp tăng thu ngân sách địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp...

T/h: Thu Hà – Quang Trị

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023 (25/08/2023 10:25 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, kiểm tra các công trình trọng điểm phục vụ phòng, chống lụt bão...(24/08/2023 10:21 CH)

Bàn giao và đưa vào sử dụng đoạn đường tránh Đền Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành(23/08/2023 10:16 CH)

Hội nghị sơ kết công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt - bảo vệ thực vật, khuyến nông 6 tháng...(16/08/2023 10:07 CH)

Huyện Thạch Thành Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại động vật (13/08/2023 9:56 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý...(27/07/2023 10:07 SA)

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023(26/07/2023 10:26 SA)

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(30/06/2023 10:22 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023(22/06/2023 10:27 CH)

Thông báo về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng đặc biệt...(16/06/2023 10:02 SA)

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã...(14/06/2023 9:58 SA)

Hội nghị tập huấn cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà...(24/05/2023 3:07 CH)

°