Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Chuyển đổi số năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 19 - 01 - 2024
100%

Ngày 19/01/ 2024, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Chuyển đổi số năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. đồng chí Nguyễn Đình Tam - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách các phòng chuyên môn UBND huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện; Lãnh đạo UBND, công chức văn hoá các xã, thị trấn.

Năm 2023, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện sâu rộng, mang lại nhiều kết quả tích cực: toàn huyện ước đạt hơn 80% Gia đình văn hóa; trên 40% Gia đình thể thao; 100% các thôn, khu phố văn hóa đều xây dựng được hương ước, quy ước theo đúng quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; toàn huyện ước có 160/199 thôn, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 80%. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện và trở thành phong trào sôi nổi. Đến nay toàn huyện có 115 câu lạc bộ và hàng trăm hội, nhóm TDTT đã được thành lập và hoạt động thường xuyên tại các khu dân cư. 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT ở đơn vị. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng được phát triển đều khắp với các môn thể thao như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, yoga…

Toàn cảnh hội nghị.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội đảm bảo theo quy định pháp luật. hoạt đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các thiết chế văn hóa tiếp tục được nhiều địa phương quan tâm, đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Năm 2024, huyện sẽ tiếp tục phát triển các phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; quan tâm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, gìn giữ, phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Cụ thể, năm 2024 phấn đấu có: 86% trở lên số gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 80% trở lên số khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; 42% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên…

Trong năm 2023, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả khả quan; nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác truyền thông thúc đẩy quá trình chuyển đổi số luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, được triển khai đồng bộ từ đầu tư hạ tầng, đổi mới nội dung, hình thức, tần suất tuyên truyền, đa dạng các phương thức truyền thông, từ hệ thống truyền thanh cơ sở đến trang/cổng thông tin điện tử và sử dụng các nên tảng mạng xã hội để thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền; trang TTĐT của huyện và 25/25 xã, thị trấn đều đã được tập lập chuyên mục riêng để tuyên truyền về chuyển đổi số với 858 lượt tin bài (trung bình 3 tin, bài/tháng/đơn vị) đây là kênh thông tin chính thống để cập nhật và đưa thông tin về chuyển đổi số phục vụ cán bộ, công chức, viên chức; thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về các chính sách pháp luật, sáng kiến, cách làm hay.... Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đã sản xuất được 572 chương trình phát thanh và phát sóng 1.130 lượt tin, bài để tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hiện tại, trên địa bàn huyện Thạch Thành có 27 điểm cầu truyền hình hội nghị được kết nối 2 chiều với hệ thống truyền hình hội nghị 4 cấp của chính phủ, trong đó gồm 02 điểm cầu cấp huyện (Huyện ủy và UBND huyện), 25 điểm cầu tại các xã, thị trấn và 14 điểm cầu truyền hình hội nghị được kết nối theo ngành dọc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đã đầu tư lắp đặt các thiết bị truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT - Viễn thông cho 16 xã, thị trấn và 26 thôn, khu phố. Hạ tầng viễn thông: Trên địa bàn có 04 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động gồm: Vinaphone, Viettet, Mobifone, VietnamMobile đầu tư xây dựng với tổng số 420 trạm BTS được lắp đặt tại 140 vị trí trên địa bàn các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu cung cấp các dịch vụ thông tin di động và Internet băng thông rộng di động. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số tăng cao như: sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, ký số điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tư vấn khám sức khỏe từ xa, sử dụng hợp đồng và hóa đơn điện tử... Các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính quyền số được đẩy mạnh triển khai đồng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp, phương hướng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2024.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tích xuất sắc trong hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; các nhiệm vụ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số năm 2023./.

T/h: Bùi Hương - Quang Trị

<

Tin mới nhất

Trao nhà đại đoàn kết và tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Thạch Thành(28/01/2024 2:42 CH)

Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy chỉ huy...(26/01/2024 9:03 SA)

Hội nghị Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Chuyển đổi...(19/01/2024 2:47 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý...(18/01/2024 8:44 SA)

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm...(12/01/2024 2:35 CH)

Thạch Thành: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(06/01/2024 2:53 CH)

Khai mạc Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2023 tại huyện Thạch Thành(15/12/2023 11:14 CH)

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Thạch Thành(05/12/2023 11:23 CH)

Agribank Bắc Thanh Hóa tài trợ 7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non xã Thành Tâm(28/11/2023 9:18 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp...(26/10/2023 8:38 SA)

Huyện Thạch Thành: biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...(21/10/2023 8:47 SA)

Huyện Thạch Thành gặp mặt các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam(13/10/2023 4:36 CH)

°