• Độc đáo nhà sàn cổ ở Thanh Hoá

    Hơn 300 ngôi nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm tuổi của bà con dân tộc Mường ở Thạch Thành, Thanh Hoá với nét kiến trúc độc đáo vừa được công nhận là quần thể Di tích nhà sàn cổ cần được bảo tồn.

°