Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 95/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2021
Trích yếu Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Thạch Thành
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°