Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 185/PA-UBND
Ngày ban hành 08/09/2021
Trích yếu Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp PTNT
Loại văn bản Phương án
Tài liệu đính kèm 185 PA.pdf
°