Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1361/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/04/2022
Trích yếu Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 huyện Thạch Thành.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Vấn đề chung
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 1361_QĐ-UBND
°