Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1144/UBND-TNMT
Ngày ban hành 05/05/2022
Trích yếu Triển khai thực hiện các Thông tư hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 1144_UBND-TNMT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
°