Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2896/UBND-TCKH
Ngày ban hành 09/09/2022
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh và hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Vấn đề chung
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm df
1.pdf
2.pdf
°