Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 3174/UBND-TCKH
Ngày ban hành 29/09/2022
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Công văn số 9700/BTC-NSNN ngày 23/9/2022 của Bộ Tài chính.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tài chính
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm df
1.pdf
°