Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 322/UBND-VHTT
Ngày ban hành 14/02/2023
Trích yếu Về việc tổ chức các hoạt động và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023).
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm f
.pdf
°