Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1727/UBND-TNMT
Ngày ban hành 29/05/2023
Trích yếu Công khai Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm df
1.pdf
2.pdf
3.pdf
°