Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 60/TB-UBND
Ngày ban hành 13/03/2024
Trích yếu Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Lao động TBXH
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm 60_TB-UBND.pdf
f
°