Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 883/UBND-TCKH
Ngày ban hành 20/03/2024
Trích yếu Triển khai Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu (Công ty Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Đấu thầu
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm f
.pdf
°