Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2042/UBND-TP
Ngày ban hành 25/10/2019
Trích yếu Triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tư pháp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°