Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1738/UBND-VP
Ngày ban hành 16/07/2020
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°