Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1844/UBND-VHTT
Ngày ban hành 29/07/2020
Trích yếu V/v chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, bảo đảm chất lượng dịch vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°