Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2149/UBND-KTHT
Ngày ban hành 01/09/2020
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°