Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2163/UBND-TCKH
Ngày ban hành 03/09/2020
Trích yếu Về việc Triển khai Kế hoạch số 183/KHUBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°