Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2478/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/10/2020
Trích yếu V/v triển khai Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Lao động TBXH
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°