Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2483/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/10/2020
Trích yếu Về việc tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°